Zorg Zuid-Holland

//Zorg Zuid-Holland
Zorg Zuid-Holland 2016-10-21T07:25:20+00:00

Bavo Europoort

Prins Constantijnweg 48-54
3066 TA Rotterdam
Telefoon: (088) 358 50 50
www.bavo-europoort.nl
Bavo Europoort is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Rijnmond. Zij bieden hulp bij psychiatrische problemen door middel van gesprekken op kantoor of bij patiënten thuis. Ook kunnen patiënten beschermd of begeleid wonen bij Bavo Europoort. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van een uitgebreid assortiment dagbestedingactiviteiten. Indien noodzakelijk, is een opname in één van de klinieken mogelijk. Mensen die zorg mijden worden actief benaderd door Bavo Europoort. Patiënten van Bavo Europoort profiteren van een complete zorgketen volgens de meest actuele inzichten. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Bavo Europoort op hun website.

Curium-LUMC

Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
Telefoon: (071) 515 96 00
www.curium.nl

Curium-LUMC is een Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. De kerntaken zijn patientenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. Curium-LUMC levert hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening. De meest voorkomende problemen van kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Curium-LUMC op hun website.

De Hoop ggz

Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Telefoon: (078) 6 111 111
www.dehoop.org

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Stichting De Hoop op hun website.

De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ

Dr. Van Welylaan 2
2566 ER Den Haag
Telefoon: (070) 850 78 50
www.dejutters.com

De Jutters, centrum voor Jeugd GGZ Haaglanden, richt zich op kinderen en jeugdigen (en hun ouders) in de leeftijd van 0–21 jaar met psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen. Zij bieden diagnostiek, behandeling, preventieve zorg en consultatie. Kijk voor een overzicht van alle locaties van De Jutters op hun website.

Delta Psychiatrisch Centrum

Albrandswaartsedijk 74
3172 AA Poortugaal
Telefoon: (010) 50 31 313
www.deltapsy.nl

Delta Psychiatrisch Centrum is een organisatie gespecialiseerd in behandeling en begeleiding van mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen. Voor iedere behandeling geldt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

We behandelen mensen het liefst thuis of dichtbij de eigen woon- en leefomgeving. Wanneer ambulante of poliklinische zorg niet toereikend is, kunnen we de cliënt behandeling en begeleiding bieden op één van onze klinische afdelingen. Ook vangen we mensen op die acute zorg nodig hebben. In Delta Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid bevindt zich de Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SEHP) van Delta. Cliënten van Delta kunnen bij ons altijd rekenen op persoonlijke aandacht en zorg.

Delta telt ruim 1.600 gedreven medewerkers die werkzaam zijn op dertig vestigingen in het werkgebied Groot- Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden. Service en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Delta is gecertificeerd voor Excellente Zorg, waarbij onze professionals elkaar inspireren tot verdieping en verbreding van vakkennis en zorginnovatie.

Kijk voor een overzicht van alle locaties van Delta Psychiatrisch Centrum op www.deltapsy.nl/locaties.

Delta Psychiatrisch Centrum – MFC Hellevoetsluis

Goudesteinstraat 1
3223 DA Hellevoetsluis
Telefoon: (0181) 33 2033
www.deltapsy.nl

Delta Psychiatrisch Centrum is een organisatie gespecialiseerd in behandeling en begeleiding van mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen. Voor iedere behandeling geldt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

We behandelen mensen het liefst thuis of dichtbij de eigen woon- en leefomgeving. Wanneer ambulante of poliklinische zorg niet toereikend is, kunnen we de cliënt behandeling en begeleiding bieden op één van onze klinische afdelingen. Ook vangen we mensen op die acute zorg nodig hebben. In Delta Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid bevindt zich de Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SEHP) van Delta. Cliënten van Delta kunnen bij ons altijd rekenen op persoonlijke aandacht en zorg.

Delta telt ruim 1.600 gedreven medewerkers die werkzaam zijn op dertig vestigingen in het werkgebied Groot- Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden. Service en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Delta is gecertificeerd voor Excellente Zorg, waarbij onze professionals elkaar inspireren tot verdieping en verbreding van vakkennis en zorginnovatie.

Kijk voor een overzicht van alle locaties van Delta Psychiatrisch Centrum op www.deltapsy.nl/locaties.

Delta Psychiatrisch Centrum – MFC Spijkenisse

Hoeklaan 82-84
3201 JE Spijkenisse
Telefoon: (0181) 65 5600
www.deltapsy.nl

Delta Psychiatrisch Centrum is een organisatie gespecialiseerd in behandeling en begeleiding van mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen. Voor iedere behandeling geldt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

We behandelen mensen het liefst thuis of dichtbij de eigen woon- en leefomgeving. Wanneer ambulante of poliklinische zorg niet toereikend is, kunnen we de cliënt behandeling en begeleiding bieden op één van onze klinische afdelingen. Ook vangen we mensen op die acute zorg nodig hebben. In Delta Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid bevindt zich de Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SEHP) van Delta. Cliënten van Delta kunnen bij ons altijd rekenen op persoonlijke aandacht en zorg.

Delta telt ruim 1.600 gedreven medewerkers die werkzaam zijn op dertig vestigingen in het werkgebied Groot- Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden. Service en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Delta is gecertificeerd voor Excellente Zorg, waarbij onze professionals elkaar inspireren tot verdieping en verbreding van vakkennis en zorginnovatie.

Kijk voor een overzicht van alle locaties van Delta Psychiatrisch Centrum op www.deltapsy.nl/locaties.

Delta Zorgboulevard – onderdeel van Delta Psychatrisch Centrum

Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
Telefoon: (010) 50 33 232

Delta Zorgboulevard heeft een breed behandelaanbod voor kleine en grote psychische problemen. Voor iedere behandeling geldt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Bij Delta Zorgboulevard worden cliënten snel geholpen. Na aanmelding worden ze binnen twee weken gezien door een psychiater en/of psycholoog. Als er sprake is van spoed, dan zelfs binnen 24 uur.

Op de Zorgboulevard in Rotterdam, waar Delta Zorgboulevard is gevestigd, bevinden zich veel andere zorginstellingen, waardoor we nog beter en gemakkelijker effectief kunnen samenwerken met andere zorginstellingen zoals Aafje, de Huisartsenposten Rijnmond, het Maasstad Ziekenhuis etc. De Zorgboulevard is een compleet centrum voor gezondheid in Rotterdam-Zuid. Kijk op www.opdezorgboulevard.nl voor meer informatie.

Delta Zorgboulevard is een onderdeel van Delta Psychiatrisch Centrum. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Delta Psychiatrisch Centrum op www.deltapsy.nl/locaties.

GGZ Delfland

Sint Jorisweg 2
2612 GA Delft
Telefoon: (015) 260 76 07
www.ggz-delfland.nl

GGZ Delfland behandelt patiënten met een tijdelijke of blijvende psychische stoornis, ongeacht de leeftijd van de patiënt of de complexiteit van de stoornis. GGZ Delfland heeft een groot werkgebied met een 9-tal locaties. Kijk voor een overzicht van alle locaties van GGZ Delfland op hun website.

Lucertis

www.lucertis.nl

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een zorgbedrijf van de Parnassia Bavo Groep. De Parnassia Bavo Groep is een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Pameijer

Crooswijksesingel 66
3034 CJ Rotterdam
Telefoon: (010) 271 00 00
www.pameijer.nl

Pameijer biedt mensen met psychiatrische problemen of met een verstandelijke beperking ondersteuning bij wonen, werken, vrije tijd en contacten. Een ander deel van de hulpverlening richt zich op kinderen met ontwikkelingsachterstanden en psychiatrische problemen. Deze ondersteuning vindt plaats in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Parnassia Groep

Monsterseweg 93
2553 RJ Den Haag
Telefoon: (088) 357 57 57
www.parnassia.nl

Parnassia biedt onder meer hulp aan (jong)volwassenen met psychotische aandoeningen en ouderen met psychische en geheugenproblemen in Haaglanden: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, , Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. Er bestaat een ruime keus aan zorgprogramma’s gericht op cliënten uit diverse leeftijdsgroepen. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Parnassia op hun website.

PsyQ Nederland (geen behandelvestiging)

Denemarkenlaan 2
2711 EL Zoetermeer
Telefoon: 088 – 35 72 837 (voor behandeling: 0900-2357797)
www.psyq.nl

PsyQ biedt door het hele land snelle en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen. De optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen, blijkt succesvol. Patiënten kunnen doorgaans weer snel de draad van hun dagelijks leven oppakken. Kijk hier (http://www.psyq.nl/Service/Contact/Alle-vestigingen) voor een vestiging bij u in de buurt.

RIAGG Rijnmond

Mathenesserlaan 208
3014 HH Rotterdam
Telefoon: (010) 440 24 02
www.riaggrijnmond.nl

De RIAGG Rijnmond biedt ambulante behandeling en begeleiding voor mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen. Het aanbod van RIAGG Rijnmond bestaat behalve uit individuele gesprekken en gezinsbehandeling, ook uit groepen, cursussen en workshops. De locaties bevinden zich in Rotterdam Centrum, Vlaardingen en Maassluis. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIAGG Rijnmond op hun website.

RIBW Fonteynenburg

Teldersrode 25
2717 HR Zoetermeer
Telefoon: (079) 320 35 53
www.fonteynenburg.nl

RIBW Fonteynenburg biedt zorg en woonbegeleiding voor cliënten in Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Naast cliënten met psychische en psychosociale problemen is de hulp ook gericht op doven en slechthorenden. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIBW Fonteynenburg op hun website.

Reakt Groep

Gentseweg 5 11
2803 PC Gouda
Telefoon: 0182-563300
www.reakt.nl

REAKT is gespecialiseerd in dagbesteding en arbeid en biedt mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen de mogelijkheid om in eigen tempo weer contacten te leggen, verantwoordelijkheden op te pakken en terug te groeien naar een eigen plek in de maatschappij.

Rivierduinen

Endegeesterstraatweg 5
2342 AJ Oegstgeest Oegstgeest
Telefoon: (071) 890 65 65
www.rivierduinen.nl

Rivierduinen is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in het noorden en midden van Zuid-Holland. De stichting bestaat uit zes regionale centra en een centrum voor de zorg aan kinderen en jeugd. Ook telt Rivierduinen vijf specialistische centra die veelal landelijk werkzaam zijn. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Rivierduinen op hun website.

Stichting Anton Constandse

De Werf 15 III
2544 EH Den Haag
Telefoon: (070) 321 02 14
www.stichtingantonconstandse.nl

De Stichting Anton Constandse (voorheen RIBW Den Haag) biedt een beschermende woonomgeving en begeleiding aan mensen met een langdurige psychische handicap. Het gaat om cliënten op weg naar begeleid zelfstandig wonen, of mensen die blijvend een beschermende woonomgeving nodig hebben. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Stichting Anton Constandse op hun website.

Stichting GGZ Traject

Spoorhaven 80
2651 AV Berkel en rodenrijs
Telefoon: 010-2660130
www.zorginstellingtogether.nl

Stichting GGZ Traject biedt geestelijke gezondheidszorg aan waarbij sprake kan zijn van cultuur specifieke factoren bij het ontstaan en aanhouden van psychische problematiek. De expertise ligt bij de doelgroep niet-westerse achtergrond, in het bijzonder van Turkse, Iranese, en Afghaanse.

Trivium, Voorzieningen voor Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

www.triviumzhz.nl

Trivium is een zorginstelling voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Als het echt moeilijk wordt en professionele steun noodzakelijk is, helpt Trivium. Het werkgebied van Trivium is Zuid-Holland Zuid: Goeree Overflakkee, de Hoekse Waard, de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Trivium op hun website.

Yulius (voorheen RMPI De Grote Rivieren)

Hellingen 21
3311 GZ Dordrecht
Telefoon: (088) 40 50 600
www.yulius.nl

Yulius (voorheen RMPI De Grote Rivieren) is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland, die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs). Yulius beschikt over ruim 70 locaties in de Drechtsteden en Rijnmond. Bij de organisatie werken ruim 2200 medewerkers. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld en ruim 2000 leerlingen begeleid in het speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Zie voor meer informatie de website.