Zorg Noord-Holland

//Zorg Noord-Holland
Zorg Noord-Holland 2016-10-21T07:25:21+00:00

Cordaan RIBW PC-Hooft

Pieter Calandlaan 86
1068 NP Amsterdam
Telefoon: (020) 667 70 00
www.cordaan.nl

Cordaan RIBW PC-Hooft is een regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen en biedt in de regio Amsterdam de volgende gecertificeerde producten: beschermde en begeleide woonvormen, begeleiding bij het zelfstandig wonen, trajectbegeleiding en diverse vormen van dagbesteding aan mensen vanaf 18 jaar met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problemen. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Cordaan RIBW PC-Hooft op hun website.

De Bascule

IJsbaanpad 6
1076 CV Amsterdam
Telefoon: (020) 890 19 00
www.debascule.com

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken. De Bascule is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie van de Argonaut en het Paedologisch Instituut. De Bascule biedt: diagnostiek, behandeling, spoedeisende zorg, therapeutische gezinsverpleging en logeeropvang, onderzoek en opleiding/onderwijs. Kijk voor een overzicht van alle locaties van De Bascule op hun website.

Dijk en Duin

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
Telefoon: (088) 358000
www.dijkenduin.nl

Dijk en Duin is specialist in psychiatrie voor volwassenen en ouderen in Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland. Als een vakkundig bondgenoot en samenwerkingspartner biedt Dijk en Duin hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant op een van de vestigingen en soms bij de cliënt thuis. Dijk en Duin biedt ook beschermd en begeleid wonen. Indien noodzakelijk is opname in een van de klinieken mogelijk. De zorg richt zich zowel op het behandelen van de ziekte als op het versterken van de vaardigheden om een plaats in de maatschappij te vinden en te behouden. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Dijk en Duin op hun website.

GGZ Noord-Holland Noord

Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
Telefoon: (072) 531 2312
www.ggz-nhn.nl

GGZ NHN biedt ambulante, deeltijd- en klinische behandeling aan volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen in de Kop van Noord-Holland (rondom Schagen en Den Helder) en Noord-Kennemerland (Alkmaar en omgeving). Kijk voor een overzicht van alle locaties van GGZ Noord-Holland Noord op hun website.

GGZ inGeest

Lassusstraat 2
1070 BB Amsterdam
Telefoon: (020) 788 5000
www.ggzingeest.nl

GGZ inGeest helpt mensen met psychische klachten in alle leeftijden, ongeacht hun culturele achtergrond. De hulp is divers: van crisisopvang tot langdurige behandeling. Van een gesprek met een psycholoog of psychiater tot een zelfhulpcursus via internet. Bij GGZ inGeest werken ruim 2300 medewerkers vanuit meer dan 20 locaties in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. GGZ inGeest is ontstaan uit een fusie tussen GGZ Buitenamstel en De Geestgronden en werkt nauw samen met VU medisch centrum.

HVO-Querido

Wibautstraat 133 d
1097 DN Amsterdam
Telefoon: (020) 561 90 90
www.hvoquerido.nl

HVO-Querido wil toegankelijke en professionele hulpverlening bieden op het gebied van opvang, wonen en dagactiviteiten. De klanten zijn mensen die zich maatschappelijk of psychosociaal niet zelfstandig staande kunnen houden. Kijk voor een overzicht van alle locaties van HVO-Querido op hun website.

MOC ’t Kabouterhuis

Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
Telefoon: 020 – 644 5351
www.kabouterhuis.nl

MOC ’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt, met al bijna 65 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen en de begeleiding van ouders. Het Kabouterhuis heeft zeven units en werkt vanuit vijf vestigingen, vier in Amsterdam en één in Hoofddorp.

Nederlands Psychoanalytisch Instituut

Olympiaplein 4 (Vestiging Amsterdam)
1076 AB Amsterdam
Telefoon: (020) 570 38 38
www.psychoanalytischinstituut.nl

Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) is een landelijk werkend topreferent behandel- en expertisecentrum voor psychoanalytische zorg. Het biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast houdt het NPI zich bezig met kennisoverdracht, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Het NPI is onderdeel van Arkin.

PuntP

Keizersgracht 572
1017 EM Amsterdam
Telefoon: (020) 590 43 33
www.puntp.nl

PuntP behandelt kinderen, jongeren en volwassen cliënten met enkel- en meervoudige psychische en psychiatrische problemen. Ook werken wij aan het voorkomen van psychische problemen.

Wij stellen de cliënt in staat beter richting aan zijn eigen leven te geven. Iedere cliënt beschouwen wij als een volwaardige gesprekspartner en wij zorgen dat hij zo goed mogelijk de regie over de behandeling houdt. Wij combineren onze zorg zo nodig met verslavingszorg en andere specialismen van Arkin. Onze aanpak is respectvol, helder en flexibel. Wij houden altijd rekening met de diversiteit en leefomgeving van de cliënt.

PuntP is onderdeel van Arkin.

RIBW Gooi- en Vechtstreek

Slochterenlaan 39
1405 AL Bussum
Telefoon: (035) 623 15 49
www.ribwgooi.nl

De RIBW Gooi- en Vechtstreek biedt zorg en woonbegeleiding aan mensen met psychische en sociale problemen. Daarnaast zorgt deze RIBW voor onderdak en professionele begeleiding ten behoeve van dak- en thuislozen en mensen in een crisissituatie. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIBW Gooi- en Vechtstreek op hun website.

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden

Stationsplein 118
2011 LN Haarlem Haarlem
Telefoon: (023) 517 87 00
www.ribw-kam.nl

De RIBW K/AM begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het zelfstandig wonen, zowel in een groep of individueel. Vanuit en rondom de woonvormen biedt de RIBW verschillende vormen van zorg, afgestemd op de mate van zelfstandigheid van de cliënt. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden op hun website.

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland

Slenkstraat 201-4
1441 MN Purmerend
Telefoon: (0299) 412 670
www.ribwzwwf.nl
De RIBW Zaanstreek/Waterland en West-Friesland heeft woonlocaties en begeleidingsteams in de regio Zaanstreek, Waterland en West-Friesland.
De organisatie biedt cliënten met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problemen begeleiding bij het wonen en op het gebied van dagbesteding en het onderhouden van sociale contacten. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIBW Zaanstreek/Waterland en West-Friesland op hun website.

Stichting Volksbond Amsterdam

Sarphatistraat 104 b
1018 GV Amsterdam
Telefoon: (020) 421 24 24
www.volksbond.nl

De Stichting Volksbond Amsterdam bestaat uit twee dagbestedingprojecten, een sociaal pension, een centrum voor zwerfjongeren en twee RIBW- voorzieningen voor mensen met een psychiatrische handicap. De Volksbond richt zich op dak en- of thuisloze jongeren en volwassenen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, en op mensen met een psychiatrische handicap. De geboden zorg is gevarieerd en omvat ondermeer basale woonzorg, woontraining, recreatieve activiteiten, werkprojecten en individuele – en groepsbegeleiding.

Triversum – Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Kees Boekestraat 5
1817 EZ Alkmaar
Telefoon: (072) 514 0 400
www.triversum.nl

Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen bij wie (vermoedelijk) sprake is van een psychiatrische stoornis. Het ziekenhuis is verspreid over meerdere vestigingen in Noord Holland. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Triversum op hun website.