Zorg Limburg

//Zorg Limburg
Zorg Limburg 2016-10-21T07:25:21+00:00

Mensana, RIBW Noord- en Midden Limburg

Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick
Telefoon: (077) 320 16 51
www.mensana.nl

Mensana is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen voor mensen met een psychische beperking of handicap. In algemene zin begeleidt Mensana mensen met ondere andere schizofrenie, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en borderline problematiek. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Mensana op hun website.

Mondriaan

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
Telefoon: (045) 5736 262
www.mondriaan.eu

Cliënten uit de regio Zuid-Limburg kunnen bij Mondriaan Zorggroep terecht voor verschillende vormen van behandeling en begeleiding, zowel ambulant als in deeltijd en klinisch. Daarnaast zijn er voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen. Kijk voor een overzicht van alle locaties van Mondriaan Zorggroep op hun website.

Mondriaan, divisie Kinderen en Jeugdigen

Kloosterkensweg 8
6419 PJ Heerlen
Telefoon: 045-5736150

Divisie Kinderen en Jeugdigen:

Instelling voor tweede – en derdelijns kinder- en jeugdpsychiatrie in Limburg. De instelling biedt preventie, diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen, tussen 0 en 18 jaar, met ernstige psychiatrische, orthopsychiatrische problemen (psychiatrische problemen in combinatie met gedragsproblemen en jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie), en jongeren met afhankelijkheidsproblematiek (drugs, alcohol, medicijnen, gamen).

Functies:

– Ambulante en poliklinische behandeling

– Klinische behandeling

– Deeltijdbehandeling

– Nazorg

Kijk voor een overzicht van alle locaties en meer informatie op www.mondriaankindenjeugd.nl

Mutsaersstichting

Schaapsdijkweg 56
5913 PB Venlo
Telefoon: (0900) 688 72 37
www.mutsaersstichting.nl

De Mutsaersstichting is een fullservice centrum, met diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg. Van daaruit wordt geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg geboden aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen. Kijk voor een overzicht van alle locaties van de Mutsaersstichting op hun website.

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg

dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Geleen
Telefoon: 088-4597777
www.orbisconcern.nl/orbisgeestelijkegezondheidszorg/

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg (onderdeel van Orbis Medisch Centrum) is een regionaal GGZ Centrum in de Westelijke Mijnstreek. Het centrum biedt ambulante, deeltijd- en klinische behandeling aan mensen van diverse leeftijden met psychische problemen. Kijk voor een overzicht van alle locaties op hun website.

RIAGG Maastricht

Parallelweg 45-47
6221 BD Maastricht
Telefoon: (043) 3299699
www.riagg-maastricht.nl

De RIAGG Maastricht is er voor mensen van alle leeftijden met psychische of psychiatrische problemen die ambulant behandeld kunnen worden. Naast hulpverlening biedt de RIAGG Maastricht ook activiteiten gericht op preventie en dienstverlening en is zij op verschillende manieren betrokken bij onderzoek en onderwijs. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIAGG Maastricht op hun website.

RIAGG Zuid

Minister Beverstraat 3
6042 BL Roermond
Telefoon: (0475) 387 474
www.riaggzuid.nl

RIAGG Zuid is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit vestigingen in Roermond, Weert, Echt, Heythuizen, en Venlo wordt hulp geboden aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychiatrische of ernstige psychische problemen en hun familieleden en betrokkenen. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIAGG Zuid op hun website.

RIBW Heuvelland en Maasvallei

Akerstraat 8
6221 CL Maastricht
Telefoon: (043) 329 15 00
www.ribw.nl

De RIBW Heuvelland en Maasvallei biedt bescherming, begeleiding en bemiddeling op een breed vlak van wonen, welzijn en zorg. Concreet varieert dit van een beschermende leefomgeving in een woonvorm tot woonbegeleiding aan huis; van dagelijkse begeleiding bij huishoudelijke taken tot een oriënterende cursus ‘Zelfstandig Wonen’; van bemiddeling tussen huisgenoten tot toeleiding naar een passende dagbesteding.