Zorg Brabant

//Zorg Brabant
Zorg Brabant 2016-10-21T07:25:21+00:00

GGZ Breburg

Lage Witsiebaan 4
5042 DA Tilburg
Telefoon: 088-0161616
www.ggzbreburg.nl

GGZ Breburg biedt hulp aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Wij gaan uit van de hulpvraag en zoeken daarbij de best passende zorg. De sociale omgeving, culturele achtergrond en leeftijd wegen hierin mee. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname. Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursusen zijn mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en consultatie aan partners in de zorg. Voor meer informatie en een overzicht van alle locaties van GGZ Breburg zie de website.

GGZ Eindhoven en de Kempen

Boschdijk 771
5626 AB Eindhoven
Telefoon: (040) 297 0170
www.ggze.nl

De Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) biedt zorg aan mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek. Het zorgaanbod bestaat uit een breed spectrum aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden, variërend van acute en kortdurende hulp, rehabilitatie en zorg tot specialistische en forensische zorg. Kijk voor een overzicht van alle locaties van GGZ Eindhoven en de Kempen op hun website.

GGZ Oost-Brabant

Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
Telefoon: 0492 – 846 000
www.ggzoostbrabant.nl

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Het aanbod bestaat uit een breed scala aan behandelmogelijkheden. Kijk voor een overzicht van alle locaties van GGZ Oost-Brabant op hun website.

GGZ Westelijk Noord Brabant

Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Telefoon: (0164) 28 91 00
www.ggzwnb.nl

GGZ Westelijk Noord-Brabant is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg en richt zich op jeugd, volwassenen en ouderen. Het zorgaanbod bestaat uit ambulante behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken of psychotherapie, maar ook uit deeltijdtherapieën, opnames en crisisopvang. Kijk voor een overzicht van alle locaties van GGZ Westelijk Noord-Brabant op hun website.

Giralis Groep

Amerikastraat 3
5232 BE Den Bosch
Telefoon: 073 640 5000
www.giralisgroep.nl

Giralis geeft een effectieve ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen (tussen 0-23 jaar) zodat zij in staat zijn hun talenten optimaal te ontplooien.

Giralis verzorgt het naadloos in elkaar overgaan van de ondersteuning thuis, op school en in de opvang (het systeem rond het kind).

RIBW Midden-Brabant (Bestuur en Stafbureau)

Willem II straat 21-23
5038 BA Tilburg
Telefoon: (013) 533 66 46
www.ribwmb.nl

RIBW Midden-Brabant biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding in de thuissituatie en dagactiviteiten op diverse locaties in de regio. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij zaken zoals huishouden en dagbesteding. Kijk voor een overzicht van alle locaties van RIBW Midden-Brabant op hun website.

Reinier van Arkel Groep

Bethaniestraat 2
5201 DZ ’s Hertogenbosch
Telefoon: (073) 658 61 11
www.reiniervanarkelgroep.nl

Reinier van Arkel Groep is een gezondheidszorginstelling, gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychische problemen. De zorg kan kort- of langdurend zijn en valt uiteen in ambulante, klinische en deeltijdbehandelingen. De Reinier van Arkel Groep is tevens een opleidingsinstelling. Kijk voor een overzicht van alle locaties van de Reinier van Arkel Groep op hun website.