Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

//Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?
Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura? 2013-09-06T10:42:27+00:00

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Er is een pgb voor zorg op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is nu het verschil?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. U heeft de regie over uw zorg en u kunt die op maat regelen. U sluit met 1 of meer zorgverleners een zorgovereenkomst af. Ook betaalt u de zorgverlener zelf en houdt u een administratie bij. Aan het zorgkantoor legt u hierover verantwoording af. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Zorg in natura

Zorg in natura is de hulp die zorginstellingen leveren, bijvoorbeeld organisaties voor thuiszorg. De organisatie die aan u de zorg levert bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mengvorm van zorg in natura en een pgb is meestal ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en meerdere soorten zorg nodig heeft.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

U kunt een pgb voor AWBZ-zorg altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Om dit te regelen stuurt u een schriftelijk wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

Bron: Rijksoverheid

Het aanvragen van een pgb of zin gebeurt via het CIZ (zorgkantoor). Op deze pagina vind u adressen en downloads.