Nieuwe Wajong

//Nieuwe Wajong
Nieuwe Wajong 2016-10-21T07:25:12+00:00

U heeft nieuwe Wajong zodat u hulp krijgt bij het vinden en behouden van werk. De afspraken hierover staan in uw participatieplan. Kunt u (nog) niet genoeg verdienen? Of kunt u helemaal niet werken? Dan zorgen wij ook voor een Wajong-uitkering.

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Wat dit voor u betekent, ligt aan uw situatie:

 • Heeft u Wajong aangevraagd tussen 10 september 2014 en 1 januari 2015? En bent u vóór 2015 18 jaar geworden? Dan kunt u alleen een Wajong-uitkering krijgen als u niet meer kunt werken. U krijgt geen hulp bij het vinden en behouden werk.
 • Vraagt u vanaf 2015 Wajong aan? Of heeft u Wajong aangevraagd en wordt u in 2015 18 jaar? Dan valt u onder de regels van Wajong 2015. U krijgt alleen Wajong als u niet (meer) kunt werken.
 • Heeft u vóór 10 september 2014 Wajong aangevraagd? En heeft u nieuwe Wajong? Dan leest u hieronder wat er voor u verandert.

[accordian]
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u vóór 10 september 2014 nieuwe Wajong aangevraagd? En heeft u nieuwe Wajong? Dan betekent dat het volgende voor u: U houdt recht op Wajong als u aan de voorwaarden blijft voldoen.

Beoordelen

U bent al beoordeeld op uw mogelijkheden om te werken. Misschien wordt u al begeleid bij re-integratie. U krijgt hierover in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 een brief om deze beoordeling te bevestigen. Wilt u weten in welke periode u de brief over uw persoonlijke situatie kunt verwachten? Kijk dan op onze planning. Wij maken deze planning op basis van de uitkering die u heeft en uw leeftijd.

Zorg er altijd voor dat wij de juiste gegevens van u hebben. Is er iets gewijzigd in uw situatie? Geef dit dan aan ons door.

Heeft u vóór 10 september 2014 Wajong aangevraagd? En heeft u nu of in de toekomst mogelijkheden om te werken? Dan heeft u met uw arbeidsdeskundige afspraken gemaakt over hoe u werk gaat vinden. Deze afspraken heeft hij in uw participatieplan gezet. U moet zich hieraan houden.

Nu gaat u met uw participatieplan aan de slag. De arbeidsdeskundige helpt u bij het zoeken naar een baan die bij u past. Soms kan hij u zelfs passend werk aanbieden. Dat is werk dat past bij uw mogelijkheden. Dit kan een betaalde baan zijn bij een bedrijf. Maar het kan ook een leerwerkplek zijn.

Als u passend werk krijgt aangeboden, dan moet u dit accepteren. En u moet zich inzetten voor de baan. Dat is zelfs een voorwaarde om hulp en eventueel een uitkering via de Wajong te krijgen.

Vacatures via UWV

UWV heeft contact met werkgevers die hun best willen doen voor mensen met een Wajong-uitkering. Zij bieden stages en banen aan voor jongeren met een ziekte of handicap. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op werk.nl.

Als u werkt, verdient u daarmee uw eigen inkomen. Kunt u met werk (nog) niet 75% van het minimum(jeugd)loon verdienen? Dan zorgt de Wajong voor (een aanvulling op uw) inkomsten: een Wajong-uitkering.

  • Wanneer staat de nieuwe Wajong op mijn rekening?Wij betalen de uitkering rond de 23e van elke maand. De bank heeft daarna meestal nog 2 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. Bekijk het overzicht met volgende betaaldatums, zodat u weet wanneer wij gaan betalen. Wilt u weten of wij uw uitkering hebben betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

   Bij de eerste betaling van uw Wajong-uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Daarop ziet u hoe de uitkering is berekend. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u een betaalspecificatie. U kunt de betaalspecificaties en uw jaaropgaaf bekijken en printen via Mijn UWV.

   Belasting en premies

   Het bedrag dat u op uw rekening krijgt, is uw netto-uitkering. Want UWV heeft de loonbelasting en premies van uw bruto-uitkering afgetrokken. UWV betaalt deze bedragen voor u aan de Belastingdienst.

  • Vakantiegeld in mei

   Het vakantiegeld is 8% van uw uitkering. U ontvangt uw vakantiegeld elk jaar in mei, tegelijk met uw Wajong-uitkering.

   Te veel of te weinig Wajong-uitkering

   Heeft u een te hoge of te lage uitkering van UWV gekregen? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

   Als blijkt dat u te weinig uitkering heeft gekregen, dan maken wij het verschil zo snel mogelijk aan u over. Heeft u te veel gekregen? Dan krijgt u een brief waarin staat wat u moet terugbetalen.

   Heeft u nog vragen over het bedrag dat wij naar uw rekening hebben overgemaakt? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken samen met u wat er aan de hand is.

   Stijging uitkering

   Gaat het minimumloon omhoog? Dan stijgen de uitkeringen ook. Dit heet ook wel indexering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist of de hoogte van het minimumloon verandert.

Als u niet kunt werken, is de uitkering 75% van het minimumloon. Tussen uw 18e en 23e jaar berekenen wij uw uitkering op basis van het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon gaat elk jaar dat u ouder wordt een stukje omhoog. Vanaf uw 23e jaar berekenen we uw uitkering op basis van het minimumloon.

Hogere uitkering als ik hulp nodig heb

UWV kan uw uitkering verhogen als u langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden.

Andere manieren om mijn inkomsten aan te vullen

Kunt u niet rondkomen van uw uitkering? Mogelijk kunt u dan een aanvulling op uw Wajong-uitkering krijgen.

Misschien toch werken?

Wij verwachten niet dat u actief op zoek gaat naar werk. Maar ziet u zelf mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te doen? Dan kan dat natuurlijk altijd. Geef dit wel binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn, aan ons door.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

Als u gaat werken, vullen wij uw loon aan tot 75% van het minimum(jeugd)loon. Maar uw totale inkomsten kunnen nog verder omhoog. Hoe meer u zelf verdient, hoe meer u meestal overhoudt. De uitkering kan uw inkomsten maximaal aanvullen tot 100% van het minimum(jeugd)loon.

  • Als ik nog geen werk heb gevonden

   In het participatieplan staat wat u gaat doen om aan het werk te komen. Doet u uw best om betaald werk te vinden, maar is dit nog niet gelukt? Dan krijgt u een Wajong-uitkering van 75% van het minimum(jeugd)loon.

   U moet er alles aan doen om werk te vinden. Dat betekent dat u zich ervoor inzet. En als u een passende baan heeft gevonden, moet u er alles aan doen deze te houden. Vinden wij dat u zich daar niet voor inzet? Dan kunnen we besluiten om u minder of geen uitkering te betalen.

   Als ik een baan heb gevonden

   Heeft u betaald werk gevonden of gaat u meer werken? Geef dit dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn aan UWV door.

   Als u (meer of minder) gaat werken, verandert meestal de hoogte van uw uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

Heeft u betaald werk gevonden of gaat u meer werken? Geef dit dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn aan UWV door.

Als u (meer of minder) gaat werken, verandert meestal de hoogte van uw uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

  • Voorschot op uw uitkering

   Gaat u (meer) werken? Dan verandert meestal de hoogte van uw Wajong-uitkering. Als UWV nog niet zeker weet hoe hoog uw uitkering wordt, dan zetten wij deze om in een voorschot. Wij nemen hierover contact met u op.

   Om de hoogte van het voorschot te bepalen, schatten wij in hoe hoog uw inkomsten de komende periode (meestal 6 maanden) ongeveer zijn. Wij berekenen dan hoe hoog uw uitkering ongeveer wordt.

   Blijkt achteraf dat u te weinig voorschot van ons heeft gekregen? Dan krijgt u een nabetaling. Heeft u te veel voorschot ontvangen? Dan moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. U krijgt hierover dan een brief.

   Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

Gaat u naar school of studeert u? En heeft u recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Of hebben uw ouders nog recht op kinderbijslag voor u tijdens uw opleiding? Dan is de Wajong-uitkering maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon.

  • Hogere uitkering omdat ik hulp nodig heb

   Er is 1 situatie waarin de uitkering hoger kan zijn dan maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon: u heeft langere tijd hulp en verzorging nodig van anderen. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden. UWV beoordeelt dit. Hoe hoog uw uitkering precies wordt, staat in de beslissing.

   Hogere uitkering omdat ik hulp nodig heb

   Als u het aankunt, mag u naast uw school of studie een bijbaan nemen of vrijwilligerswerk doen. Dit is zelfs aan te raden omdat u er werkervaring mee opdoet en u uw netwerk vergroot. Geef dit altijd aan ons door, binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn.

   Gevolgen voor de hoogte van mijn uitkering?

   Heeft u naast uw studie een betaalde bijbaan? En verdient u daarmee tot 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

   Verdient u met uw werk meer dan 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dit wel gevolgen voor uw uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

Verandert er iets in uw situatie? Dan kan mogelijk de hoogte van uw uitkering veranderen:

 • U gaat (meer) geld verdienen.
 • U gaat minder geld verdienen.
 • Het minimum(jeugd)loon verandert (meestal gebeurt dat op 1 januari of 1 juli).
 • U bent jarig bent geweest (tot uw 23e jaar).
 • U begint of stopt met een opleiding.

Als de hoogte van uw Wajong-uitkering verandert, dan ontvangt u meestal een betaalspecificatie.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u meer of minder gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp nieuwe Wajong.

Toeslag van UWV

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u een aantal extra plichten. De hoogte van uw toeslag kan veranderen als:

 • uw leefsituatie verandert;
 • De inkomsten van uw partner veranderen.

Geef deze wijzigingen daarom door aan UWV. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is of bekend had kunnen zijn.

[/fusion_accordion]

Bron: uwv.nl