Leefgroep

//Leefgroep
Leefgroep 2013-09-27T12:43:35+00:00

Leefgroep

Een leefgroep vind je in een instelling voor jeugdzorg, voor geestelijke gezondheidszorg of voor mensen met een verstandelijke beperking. Een leefgroep in een instelling voor jeugdzorg of GGz is vaak bedoeld ter ontlasting van de thuissituatie en ter voorkoming van uithuisplaatsing of voor jongeren die vanwege sociaal-emotionele problemen of sociaal-psychologische problemen niet thuis kunnen wonen. De hulp is ook meestal gericht op het vergroten van de draagkracht van het gezin. In de meeste leefgroepen wonen kinderen of jongeren de hele week. In het weekend gaan ze naar huis. Maar er zijn eveneens een paar groepen waar ze een aantal dagen per week wonen. De rest van de week zijn ze dan thuis. Het verblijf van een kind in een leefgroep hangt af van de hulp die het nodig heeft. Om die reden kan het verblijf in een leefgroep van korte duur of langdurig zijn.

Voor wie?   

Sommige groepen zijn voor jonge kinderen, andere voor kinderen tot achttien jaar. Bij een enkele groep zitten alle leeftijden door elkaar. Er zijn speciale leefgroepen die bedoeld zijn voor kinderen met autisme al dan niet met een verstandelijke handicap.

Soort woonvorm  

Een leefgroep is een wooneenheid die plaats biedt aan acht tot en met soms wel 26 jongens of meisjes. Een kind of jongere heeft er een eigen (slaap)kamer en er is een huiskamer en een keuken, waar gezamenlijk wordt gegeten. Een leefgroep kan gemengd zijn of jongens en meisjes apart. Een leefgroep vind je op het terrein van een instelling of in een gewoon huis.

Soort begeleiding  

Het doel is om een gestructureerde leefomgeving te bieden met een meer of minder intensieve, individuele begeleiding in een kleine leefgroep. Een veilige, voorspelbare, gestructureerde situatie met vaste regels en professionele pedagogische begeleiding dragen er zorg voor dat iedere individuele jeugdige zich, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Naast de begeleiding in de leefgroep zijn er verschillende vormen van therapie of begeleiding mogelijk, meestal ook begeleiding voor ouders.

Aanmelding    

Aanmelden kan via Bureau jeugdzorg, de huisarts of een ggz- instelling. Om in aanmerking te komen voor verblijf in een leefgroep is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig.

Financiering  

De kosten worden vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.) Ouders of stiefouders moeten een ouderbijdrage betalen als hun (stief)kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. De ouderbijdrage dekt een gedeelte van de werkelijke kosten voor verzorging en verblijf buiten het gezin, bijvoorbeeld in een instelling voor jeugdzorg. De hoogte van de ouderbijdrage hangt niet af van uw inkomen. Het is een wettelijk vastgesteld bedrag. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het soort zorg, en het aantal dagen per week dat het kind buiten het gezin wordt verzorgd. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geeft hierover meer informatie.

Informatie   

Informeer bij de dichtstbijzijnde vestiging van Bureau Jeugdzorg naar de mogelijkheden in uw regio.