Begeleid zelfstandig wonen

//Begeleid zelfstandig wonen
Begeleid zelfstandig wonen 2016-10-21T07:25:17+00:00

Ambulante Woonbegeleiding

Ambulante begeleiding wordt aangeboden in de thuissituatie aan cliënten die zelfstandig wonen, alleen of met een partner. Dat kan een individuele of een geclusterde woonvorm zijn. In een geclusterde woonvorm wonen verschillende mensen met een beperking bij elkaar. Zij delen een ontmoetingsruimte. De instelling geeft begeleiding maar neemt niet deel aan de dagbesteding van de cliënt. Bij individuele woonvormen komt er begeleiding aan huis.

Voor wie?   

Normaal begaafde of licht verstandelijke gehandicapte cliënten vanaf 18 jaar. De cliënten hebben een psychiatrische danwel forensisch-psychiatrische achtergrond of een Autisme Spectrum Stoornis. Het doel is om (op termijn) zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Soort woonvorm      

Cliënten wonen zelfstandig, alleen of met een partner. Dat kan een individuele of een geclusterde woonvorm zijn.

Soort begeleiding   

De omvang van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte en varieert van enkele uren per dag tot enkele uren per week. De duur van de begeleiding is in principe niet aan een termijn gebonden. Voorbeelden
van soorten begeleiding zijn:
·    ADL-hulp (Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
·    begeleiding bij vrijetijdsbesteding
·    financiële/administratieve ondersteuning/begeleiding
·    gezinsondersteuning
·    huishoudelijke ondersteuning
·    hulp bij bezoeken instanties
·    hulp bij netwerkontwikkeling

Aanmelding    

Als u kiest voor ambulante woonbegeleiding kunt u direct contact opnemen met een door u gekozen aanbieder van de zorg.  U kunt ook verwezen worden via huisarts, GGZ-instelling, maatschappelijk werk. Als u geadviseerd wilt worden over het kiezen van een zorgaanbieder dan kunt u contact opnemen met een regionaal kantoor van MEE bij u in de buurt.

Financiering

Kosten worden vergoed uit de ABWZ, een indicatie van het CIZ is hiervoor noodzakelijk. Er kan, afhankelijk van de hoogte van het eigen inkomen, een eigen bijdrage gevraagd worden. MEE kan u hier over informeren.

voor mensen met autisme

Een groot aantal mensen met een vorm van autisme heeft extra ondersteuning nodig op het gebied van wonen.

De mate van ondersteuning hangt af van de ernst van de stoornis en bijkomende problemen. Samen met jou wordt gezocht naar een goede omgang met de problematiek en een daarbij passende woon- en leefsituatie.

Je wordt begeleid bij het (voorbereiden op) zelfstandig wonen. De begeleider kan samen met jou en familie inventariseren bij welke woonvaardigheden ondersteuning of training gewenst is. Een begeleidingstraject kan worden ingezet bij het zelfstandig wonen of begeleid zelfstandig wonen.
Iedere twee weken (op zaterdag) kunnen mensen met autisme elkaar te ontmoeten en activiteiten ondernemen bij ‘Ontmoetingsplek Freedom’ (in de Vriendschap) te Ermelo en bij Connect (locatie Vondelhove) in Barneveld. Voor velen is dit een prettige manier om contact met anderen uit te breiden. Daarnaast is het een extra mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding in het weekend.

GGz Centraal staat voor deze doelgroep continu garant voor een samenhangend aanbod op het gebied van wonen met begeleiding en dagbesteding. Het aanbod wordt binnenkort verder uitgebreid met een woonvoorziening, inloopfunctie/soos, eetcafé en een trainingsaanbod op het gebied van werk, vrije tijd en wonen. GGz Centraal werkt in de regio Gelderland, uiteraard zijn er GGz’s in iedere provincie.

Voor alle GGZ adressen zie rechterkolom op deze pagina.

Bronnen: www.woonpuntautisme.nl en GGz Centraal