Wat is een sociale werkplaats?

//Wat is een sociale werkplaats?
Wat is een sociale werkplaats? 2016-10-21T07:25:20+00:00

Sociale werkplaats

Een sociale werkplaats of beschutte werkplaats is een werkplaats voor mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Het is een werkplaats die mensen tewerkstelt die niet terecht kunnen in een regulier bedrijf. Ze vinden geen baan in een regulier bedrijf door allerlei factoren, bijvoorbeeld gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of korte scholing.

De medewerkers werken in een beschutte werkomgeving en/of krijgen speciale begeleiding. Voorwaarde is wél dat men over een Wsw-indicatie beschikt. De activiteiten die uitgevoerd worden zijn vaak verpakkingswerk, houtbewerking, metaalbewerking, montagewerkzaamheden en groenvoorziening. Een toenemend aantal personen uit de Wsw-doelgroep werkt op locatie, buiten het SW-bedrijf. Zij zijn individueel gedetacheerd bij reguliere bedrijven en instellingen of werken groepsgewijs op locatie, zoals in de schoonmaak of in het groenonderhoud. Ongeveer 1/10 van de medewerkers is op een ‘begeleidwerken plaats’ actief in dienst van een reguliere werkgever.

Het rijk en de gemeenten subsidiëren de arbeidsplaatsen in het kader van de Wet sociale werkvoorziening met ongeveer 70%. De kosten worden verder gedekt uit de verkoop van goederen en diensten.

Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris* vertegenwoordigt de ongeveer 94 SW-bedrijven. In totaal bieden deze begeleiding en betaald werk aan meer dan 100.000 werknemers (personen met een Wsw-indicatie).

Niet alle personen met een Wsw-indicatie werken via of voor een SW-bedrijf. Een deel staat op de wachtlijst en een ander deel is met een persoonsgebonden budget aan de slag bij een reguliere werkgever. Men kan slechts op de wachtlijst (blijven) staan indien men ook direct beschikbaar is om arbeid te verrichten. Normaliter komen personen die het langste op deze wachtlijst staan ook het eerste aan de beurt. Het kan dus voorkomen dat men (rekening houdend met het beschikbare arbeidsaanbod en persoonlijke handicap) toch later aan de beurt komt dan iemand die korter op de wachtlijst staat.

Inschrijven is noodzakelijk voor plaatsing binnen een sociale werkplaats. Op deze pagina vind je een overzicht per provincie. De bron van deze gegevens is http://www.socialewerkplaatsen.nl

*Cedris

Bezoekadres:
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Postadres:
Postbus 8151
3503 RD Utrecht

Telefoon: 030 – 290 68 00
Fax: 030 – 290 68 99
E-mail: info@cedris.nl