Wat is een job coach?

//Wat is een job coach?
Wat is een job coach? 2013-09-05T09:38:16+00:00

Wat is job coaching?

Op grond van artikel 35 lid 2 onder WIA kan er door het UWV aan een werknemer met een structurele functionele beperking (SFB), Wajong indicatie of een WSW-indicatie Begeleid Werken gratis een jobcoach van een erkende jobcoachingsorganisatie worden toegekend. De jobcoach zorgt met zijn / haar jobcoaching ervoor dat het regulier betaald werken voor de werknemer mogelijk wordt of dat het regulier betaalde werk via jobcoaching door deze werknemer wordt behouden, dus duurzaam blijkt.

Een jobcoach is dus iemand die langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap zoals Wajongeren of mensen met een structureel functionele beperking (SFB status) persoonlijk begeleidt op het werk.
Een jobcoach helpt tijdens jobcoaching onder andere met het inwerken en met allerlei zaken van het werk waar iemand moeite mee heeft. Het doel van de jobcoaching is dat men zelfstandig leert werken, maar dit is niet voor iedereen altijd haalbaar. Als dit tijdens de jobcoaching wel lukt, dan vermindert of stopt persoonlijke begeleiding op de werkplek door de jobcoach. Verandert er iets op het werk of lukt het minder goed? Bijvoorbeeld in de taken of organisatorisch? Dan kan men weer de hulp van de jobcoach voor persoonlijke ondersteuning inroepen.

De jobcoach begeleidt intensief cliënten (werknemers met een verstandelijke, psychische of lichamelijke handicap) op een reguliere betaalde arbeidsplaats, dan wel op een werkervaringsplaats, waarvan verwacht wordt dat deze zonder intensieve begeleiding (jobcoaching), na plaatsing niet goed genoeg in staat zijn de door de werkgever opgedragen taken uit te voeren, met als doelstelling de inzetbaarheid van de cliënt te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen.

De Jobcoach legt en onderhoudt onder andere contacten met (potentiële) werkgevers in de vorm van acquisitie/jobhunting, jobcreation / jobcarving (= scheppen van werkmogelijkheden voor cliënten bij (potentiële) werkgevers door het passend / op maat maken van functies of het combineren van taken tot functies, gebruikmakend van de actuele wet- en regelgeving, arbeidskundige inzichten, enzovoort) en ook maakt de jobcoach praktische analyses voor wat betreft plaatsingsmogelijkheden/wensen aan de hand van de intake.

De jobcoach beheert het jobcoachingsproces, met als reden om de opdracht/jobcoachingsdienstverlening binnen de vooraf opgestelde tijd, kwaliteit en budget succesvol op te leveren. De jobcoach evalueert en coördineert de werkafspraken met de werknemer en werkgever en houdt de individuele voortgangsrapportage voor het UWV of een andere opdrachtgever goed bij met het oog op financiële vergoeding aan de jobcoachorganisatie.

Bron: BaanWaarde Re-integratie & Jobcoaching B.V.
Regio Rotterdam Rijnmond / Den Haag / Delft / Zoetermeer / Dordrecht / Sliedrecht / Barendrecht
/ Zwijndrecht / Gorkum     
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam 

Postbus 299
3000 AG Rotterdam
T 010 – 465 92 25
F 010 – 465 78 27
E
info@baanwaarde.nl
www.baanwaarde.nl