Puberteit in relatie tot autisme

Puberteit in relatie tot autisme 2016-10-21T07:25:15+00:00

Puberteit in relatie tot autisme

Nu we hebben kunnen lezen wat puberteit eigenlijk inhoud, zien we dat het lichamelijk nogal wat veranderingen met zich mee brengt. Als je iedere jongere zou laten lezen wat het precies inhoud, zou het hen gaan duizelen.

Wij, de mensen die dit op deze site lezen, hebben geen doorsnee jongere in huis. Wij hebben kinderen die de wereld anders zien als wij. Als je er van uit gaat dat voor iemand met autisme regelmaat, structuur en met name het niet plotseling veranderen van situaties erg belangrijk is, kun je je dus ook voorstellen wat een verandering aan je lichaam en denkwijze met iemand met autisme doet.

Als ouder is met name het begrip van wat de jongere door maakt erg belangrijk. En dat begrip blijven opbrengen is erg zwaar! Want jouw eens zo vriendelijke, aanhankelijke, voor jouw woorden open staande kind, is dat ineens niet meer.

We reiken daarom graag wat handvatten aan voor het zo goed mogelijk doorkomen en begeleiden van uw kind tijdens de puberteit.

In deze fase van het leven van de jongere is het feit dat u weet wat hij/zij door maakt erg belangrijk. Praat daarom regelmatig met uw kind en dan niet waar iedereen bij zit, maar geef ze één op één tijd. Voor een jongen kan het handig zijn als een man dit gedeelte voor zijn rekening neemt. (lastig voor moeders die een kind met een autisme stoornis hebben, want zij zijn kloeken) Toch zal een jongeman zich eerder herkennen in een man dan in een vrouw. Tenslotte zijn we anders gebouwd. Andersom zal een meisje meer steun hebben aan een vrouw. Indien het andere ‘rolmodel’ niet aanwezig is, kan men natuurlijk als vrouw ook met een zoon praten en andersom.

Brutaal gedrag hoeft u niet goed te keuren. Terug schreeuwen tegen een puber die op dat moment dus duidelijk ageert tegen u of beter nog tegen zichzelf, heeft geen nut. Het zal de situatie alleen maar moeilijker maken voor iedereen in de omgeving. Als uw kind nu erg brutaal is of regelmatig woede uitbarstingen heeft, geef hem/haar dan een time-out.

Wat is een time-out?

Bij een time-out stuurt u het kind naar zijn/haar veilige plek. Veelal de kamer van het kind. Daar kan hij/zij even tot rust komen en tegelijkertijd kunnen wij als ouder onze woede of onrust tot bedaren laten komen. Hoe lang een time out nodig is, weet u zelf het beste. U kent uw kind.

Na de time-out zoekt u een rustig plaatsje op en praat met uw kind. Vraag wat er gebeurde en vooral waarom het gebeurde. U zult zien dat ze het vaak zelf niet weten. Neem geen genoegen met ‘Ik weet het niet.’  Buiten de lichamelijke veranderingen kunnen er altijd zaken in de omgeving zijn (school, vrienden, brusjes of zelfs iets wat u gedaan heeft) die dit gedrag veroorzaakt hebben. Ga samen op zoek naar het waarom.  Laat merken dat u niet boos bent maar wel wilt begrijpen hoe het nu kwam, zodat jullie er samen voor kunnen zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Laat uw kind weten dat zij altijd met u kunnen praten en als ze denken dat dit niet met u kan, ze dit ook met iemand anders mogen doen die ze vertrouwen. Geef ze het gevoel dat je ze voor vol aanziet. Vermijd dus “bemoederen”. Samenwerking is hierin de key.

Een hele belangrijke op het gebied van opvoeden tijdens de puberteit is het benadrukken van positiviteit. Als ouders zijn wij geneigd slecht gedrag te bestraffen. Soms is dat goed en ook zeker nodig maar in de puberteit kan het zo vaak voorkomen dat men in een negatieve spiraal terecht komt. Daarom is het benadrukken van positief gedrag zeer belangrijk. Het laatste wat je wilt is een puber die rond loopt met het idee dat hij/zij toch niets goed kan doen.

Loopt het echt de spuigaten uit, schakel dan hulp in. Familieleden die uw kind goed kennen, die kennis waar hij/zij zo goed mee kan praten. En daarnaast uiteraard geschoolde mensen die vaker met dit bijltje gehakt hebben en volop op de site te vinden zijn.

Mocht het nodig zijn hulp in te schakelen, voelt u zich dan niet alsof u gefaald heeft. De puberteit is de moeilijkste tijd die u met uw kind zult door maken en hulp vragen is geen schande. Je wilt tenslotte allemaal dat niet alleen het kind, maar het hele gezin op een fijne manier door kan draaien.

En als laatste geven wij u deze zin mee: Het gaat over! Na de puberteit kunt u opgelucht adem halen en zien dat al uw inzet niet voor niets is geweest. Dat uw kind is opgegroeid tot een volwaardige volwassene die het maar mooi gelukt is op te groeien. En dat u, als ouder alles overleeft heeft 😉