Late puberteit 2016-10-21T07:25:15+00:00

Late puberteit

Tijdens de late puberteit neemt het egocentrisme af en wordt meer rekening gehouden met anderen. Sociale relaties verschuiven van de vriendengroep naar het individu. Relaties worden ook intiemer en serieuzer. In de derde klas van de middelbare school heeft 40% van de pubers seks gehad. Dit percentage stijgt naar ongeveer 60% na de vijfde klas.

Door het abstracte denken ontstaan realistische plannen voor de toekomst. Dit is een periode van idealisme. Adolescenten hebben vaak een uitgesproken concept van wat goed en slecht is.

Verschil tussen puberteit bij jongens en meisjes

Hoewel de leeftijd waarop de puberteit begint per persoon verschilt, begint het bij meisjes gemiddeld 1 tot 2 jaar eerder dan bij jongens (de puberteit begint bij meisjes tussen de 9 en de 14 jaar en bij jongens van 10-17 jaar). Ook verloopt de ontwikkeling bij meisjes sneller. Meisjes bereiken hun volwassen lengte en zijn geslachtsrijp na ongeveer vier jaar na het verschijnen van de eerste secundaire geslachtskenmerken. Jongens daarentegen, doen er zes jaar over en groeien relatief langzamer.

Bij mannen is testosteron, een androgeen, het belangrijkste hormoon. Testosteron zorgt voor vrijwel alle mannelijke secundaire geslachtskenmerken, maar een bijproduct ervan is oestradiol. Echter, de hoeveelheid neemt later en langzamer toe dan bij meisjes. Jongens zijn ongeveer 2 cm kleiner dan meisjes voor het begin van de puberteit, maar volwassen mannen zijn gemiddeld 13 cm langer dan vrouwen. Dit verschil ontstaat door het relatief late begin en langzame ontwikkeling van jongens. Dat wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door de langzame toename van estradiol.

Het belangrijkste hormoon bij de ontwikkeling van meisjes is oestradiol, een oestrogeen. Estradiol zorgt voor de groei van de borsten en de baarmoeder. Het zorgt ook voor de groei van het lichaam in het algemeen. De hoeveelheid oestradiol neemt sneller toe en bereikt hogere concentraties dan bij jongens.

Peuterpuberteit

Naar analogie met de ‘echte’ puberteit spreekt men bij peuters soms ook van een ‘peuterpuberteit’ wanneer ze een fase bereiken dat ze zich bewust worden van hun eigen wil. Hierdoor wordt de peuter dwarser. Dit kan leiden tot het weigeren van medewerking (bijvoorbeeld niet in het winkelwagentje willen zitten) of het blijven vragen om iets dat hij of zij graag wil (en het desnoods zelf proberen te pakken), en uiteindelijk driftbuien.