Steeds meer huizen voor studenten met autisme

//Steeds meer huizen voor studenten met autisme

Steeds meer huizen voor studenten met autisme

NIJMEGEN – Stumass, een organisatie die huizen runt voor studenten met een autistische stoornis, timmert hard aan de weg. Vier jaar geleden startte de organisatie met één huis in Nijmegen. Inmiddels zijn er 30 studentenhuizen waar jongeren met een autistische stoornis kunnen wonen.

Het gaat om jongeren die vooral begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Door een goede structuur te bieden, lukt het ze om aan de universiteit een studie te voltooien. Aan deze woonvorm blijkt grote behoefte.

In oktober wordt in Nijmegen een huis geopend voor mbo-scholieren en werkende jongeren. Of er in de toekomst meer huizen komen is onzeker. De kabinetsplannen geven vooralsnog geen zekerheid over de financiering ervan.

Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen.

Stumass zorgt ervoor dat je zelfredzaamheid groter wordt en je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitair onderwijs.

Stumass biedt op verschillende locaties beschermd wonen voor studenten met ASS. Daarnaast biedt Stumass ambulante begeleiding voor studenten die op zich zelf wonen. Leefbegeleiding noemen we dat.

Je kunt ook leefbegeleiding krijgen ter overbrugging, bijvoorbeeld als je op de wachtlijst voor begeleid wonen staat. Voorwaarde is wel dat je zelfstandig woont.

Meer informatie over Stumass vind je hier.

Bronnen: Omroep Gelderland en Stumass.

2016-10-21T07:25:36+00:00 september 29th, 2013|nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Steeds meer huizen voor studenten met autisme