VSO-Zuid Holland

///VSO-Zuid Holland
VSO-Zuid Holland 2016-10-21T07:25:16+00:00

VSO Zuid-Holland

 

Duinpieper SO / Het Duin VSO De

 •  Tel: 071-3614150
 • Fax: 071-3612657
 • Stakman Bossestraat 79/81
  2203GH Noordwijk zh

 • Website

Extra gegevens

 • 071-3614150
 • Fax: 071-3612657
 • prot chr school voor
 • so en vso aan zmlk

Omschrijving

Wij zijn een school voor Zeer Moeilijk Lerenden te Noordwijk ZH. De school bestaat uit twee afdelingen, een afdeling Speciaal Onderwijs en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen geplaatst worden in de aanvangsgroep (groep 1/2 t/m 5). Groep 6 is een gemengde groep, de groepen 7 en 8 zijn verdeeld in A en B groepen.

Bernardusschool SO/VSO ZMLK

Extra gegevens

 • 070-3241556

Hoge Brug De VSO

 •  010-4222392

Extra gegevens

 • 010-4222392

Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK

 •  070-3805139

Extra gegevens

 • 070-3805139

Mattheusschool VSO Afdeling St

 •  010-2185919

Extra gegevens

 • 010-2185919

Pleysierschool J C VSO/ZMOK

Extra gegevens

 • 070-3380680

Schreuder School voor VSO

 •  010-2930808

VSO Heerenwaard

Extra gegevens

 • 010-4836535

Yulius Onderwijs (cluster 4-indicatie)

 • Tel: 088-4056410
 • Kromhout 170
  3311RJ Dordrecht

 • Website

Extra gegevens

 • 088-4056410
 • (voortgezet) speciaal onderwijs,
 • ambulante begeleiding en
 • arbeidstoeleiding voor kinderen en
 • jongeren met onderwijsbelemmeringen
 • en gedragsproblemen die voortvloeien
 • uit psychiatrische problemen
Informatie en aanmelding
 • Kromhout 170, 3311RJ Dordrecht

 • Servicecentrum Yulius Onderwijs: 088-4056410
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Dennenhout 1, 2994GC Barendrecht
Discovery College: 0180-451811
 
Poortmolen 121, 2906RN Capelle aan den IJssel
De Fjord: 010-2584631
 
Atmosfeerstraat 32, 3328GD Dordrecht
De Drechtster: 078-6520860
 
Provincialeweg 70, 3329KP Dordrecht
De Hoop: 078-6111111
 
Overkampweg 135, 3318AR Dordrecht
De Kreek: 078-6545600
 
Groenedijk 49, 3311DB Dordrecht
Het Tij: 078-6111500
 
Merwedekanaal 8, 4206BC Gorinchem
Lingewaal College: 0183-689003
 
K.P. van der Mandelelaan 20, 3062MB Rotterdam

Db Mfc Brainpark: 088-4056580

Heer Bokelweg 260, 3032AD Rotterdam

Heer Bokel College: 010-4430610

Burg van Haarenlaan 1155, 3118GC Schiedam

Ilex College: 088-4056444

Bessengaard 93/A, 3206AG Spijkenisse
De Gaard: 0181-687700

Omschrijving

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ruim 70 locaties in de driehoek Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij de organisatie werken in totaal ruim 2.200 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

ZML De Ark

 • Tel: 0187-482947
 • Prinses Marijkestraat 1/B
  3241VJ Middelharnis

 • Website

Extra gegevens

 • 0187-482947
 • Postbus 158, 3240AD Middelharnis

Omschrijving

Motto: voor bijzonder goed speciaal onderwijs.

Leren door doen.
De Ark biedt vanuit een veilige leeromgeving resultaatgericht onderwijs. Het doel is het vergroten van de kennis en de vaardigheden, zodat leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij gaan we uit van de verwachtingen die passen bij de individuele mogelijkheden van de leerlingen.

School Regenboog ZML De

 •  Tel: 010-2857828
 • Erasmussingel 120
  3051XC Rotterdam

 • Tel: 010-4559050
 • Kelloggplaats 340
  3068XA Rotterdam

Extra gegevens

 • 010-2857828
 • prot chr school voor VSO

Omschrijving

De Regenboog is een christelijke school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar.

Montessorischool De Kleine Prins Prinsenland

 • Tel: 010-4202099
 • Clara Egginkstraat 4
  3066JG Rotterdam

 • Website

Extra gegevens

 • 010-4202099
 • Deelgemeente Prins Alexander

Omschrijving

Onze visie ontlenen wij aan het katholieke onderwijs. Levensbeschouwing is een gegeven waarmee ieder mens dagelijks te maken heeft; in het eigen doen en laten en in de contacten met andere mensen in hun omgeving.
Levensbeschouwing is zowel de basis als de richtingwijzer van het handelen en in die zin van groot belang, zowel voor de indivduele mens als voor de inrichting van de samenleving.
Wij zijn een school waarin we ruimte scheppen om alle levensbeschouwelijke stromingen op te benaderen.
De waarden en normen worden aangereikt vanuit de christelijke traditie. Belangrijke waarden zijn: verwondering, respect, verbondenheid, gerechtigheid, zorg, vertrouwen en eindigheid van alle zaken.

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.
De Kleine Prins verzorgt Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Vriesschool Inspecteur S de

 •  Tel: 070-4483130
 • Heliotrooplaan 35
  2555MA ‘s-Gravenhage

 • Website

Extra gegevens

 • 070-4483130

Omschrijving

De Inspecteur S. de Vriesschool is een openbare school voor:
Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en is onderdeel van Stichting De Haagse Scholen.

De Inspecteur S. de Vriesschool is gehuisvest op 3 locaties (SO 2 locaties / VSO 1 locatie. Hier worden de leerlingen voorbereid om zo zelfstandig en sociaal mogelijk hun toekomst tegemoet te gaan.

Op de Inspecteur S. de Vriesschool is ieder kind met een ZML beschikking welkom.
Het onderwijs op de Inspecteur S. de Vriesschool is modern en vernieuwend.
Op de Inspecteur S. de Vriesschool staat de leerling centraal.
De Inspecteur S. de Vriesschool is een partner voor instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de regie in de zorg voor de leerlingen.
De Inspecteur S. de Vriesschool werkt samen met ouders.
De medewerkers van de Inspecteur S. de Vriesschool zijn professionals.
De Inspecteur S. de Vriesschool werkt aan kwaliteit.