VSO, wat is dat?

//VSO, wat is dat?
VSO, wat is dat? 2016-10-21T07:25:16+00:00

VSO betekent Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het VSO onderwijs is speciaal voor jongeren met een stoornis of een beperking. De VSO scholen zijn er in 4 soorten (ook wel clusters genoemd):

  1. Blinde en slechtziende jongeren
  2. Doof- of slechthorende jongeren (ook voor jongeren met een taalspraakprobleem).
  3. Jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
  4. Jongeren met psychiatrische of gedragsproblemen.

Jongeren met autisme vallen over het algemeen genomen in cluster 4.

Binnen het VSO is het mogelijk de praktijkstroom te volgen, dit is voor leerlingen die moeilijk leren. Het is een traject voor jongeren die niet in staat zijn een diploma te halen op VMBO niveau.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is een van de vijf vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. De scholieren op het vmbo worden wel vmbo’ers of vmbo-leerlingen genoemd.

Het vmbo bestaat sinds 1999 en omvat wat voorheen de mavo en het vbo was. In de Wet op het voortgezet onderwijs (art. 21) en de Wet voortgezet onderwijs BES (art. 44) is bepaald dat een school of scholengemeenschap die zowel mavo als vbo aanbiedt, in het maatschappelijk verkeer de aanduiding ‘vmbo’ mag hanteren.

Het vmbo sluit, net als de havo en het vwo, aan op de basisschool, en duurt vier jaar (leeftijd: 12-16 jaar). Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland zit meer dan 60 procent op het vmbo. Daarbij zijn inbegrepen de leerlingen die leerweg ondersteunend onderwijs volgen. Van de overige gaat zo’n 20 procent naar het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), zo’n 20 procent naar de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en een klein percentage naar het praktijkonderwijs.

Vso-scholen (voortgezet speciaal onderwijs) kunnen ook dit soort onderwijs geven, dat dan 4 of 5 jaar duurt (leeftijd: 12-17, 18, 19 of 20 jaar). De kinderen moeten dan of staatsexamen doen, of examen doen op een school voor voortgezet onderwijs waar ze tot het eindexamen worden toegelaten, ook al staan ze er niet ingeschreven.

Aan de rechterzijde vind u een overzicht van scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Nederland. De bron voor deze scholen is de gouden gids. Nog steeds de beste manier om adressen te vinden, online en offline.

Trailer van KANS, een docu over VSO, speciaal voortgezet onderwijs