Wat is pesten?

//Wat is pesten?

Wat is pesten?

Pesten is een oud en wereldwijd bekend fenomeen. Met name in de Scandinavische landen wordt er de laatste decennia veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar alles wat met pesten te maken heeft. Hierdoor bestaan er veel definities van pesten. Elke definitie legt de nadruk op een ander element, maar bepaalde elementen komen in alle definities terug.

Pesten

De definitie van Olweus (2003) is één van de meest gebruikte definities. Hierbij een vrije vertaling: Pesten is een vorm van herhalende, proactieve agressie waarbij één of meerdere personen de intentie hebben één of meerdere andere personen schade toe te brengen. In deze negatieve situatie kan de schade direct worden aangebracht, door fysiek contact of schelden, maar ook indirect, zoals roddelen en het opzettelijk uitsluiten van het slachtoffer. Er is bij pesten sprake van een uit balans zijnde verhouding in kracht tussen de dader en het slachtoffer. De dader is machtiger dan het slachtoffer en de pest situatie wordt niet door het slachtoffer uitgelokt. Het is de intentie van de dader om angst te veroorzaken of schade te toe te brengen en het is voor het gepeste kind heel lastig zich te verdedigen.

De definitie van pesten die hierboven beschreven staat gaat is echter nog lastiger toe te passen bij kinderen en volwassenen met autisme. Als we er bij stil staan dat zelfs het geluid dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld ademhalen al prikkelend voor een kind met autisme kan zijn, kunnen we ons voorstellen dat als iemand adem haalt in je buurt dit uiteindelijk als pesten wordt ervaren. In dit geval is dat het echter niet omdat je nu eenmaal niet kunt stoppen met ademhalen.

Doordat overprikkeling als pesten ervaren kan worden is het bij mensen met autisme nog moeilijker te bepalen wanneer iemand echt gepest wordt en wanneer er sprake is van overprikkeling door bepaalde gedragingen van buitenaf.

Des te belangrijker dus om in een vroegtijdig stadium te herkennen, observeren en trainen aan beide zijden van de medaille. Hierin bedoelen we, het kind dat de overprikkeling veroorzaakt leren waardoor dit gebeurt en vragen rekening te houden met de persoon die dit zo ervaart. Aan de andere kant de persoon die dit ervaart trainen in het feit dat niet iedereen dezelfde ervaring als hij of zij heeft.

Duurt het gedrag hierna voort of verergert het, dan spreken we van pesten.

Indien er dus kinderen binnen het ASS (of andere stoornis die gedragsafhankelijk is) in de groep zitten is openheid van zaken betreffende aanwezige aandoeningen binnen een groep erg belangrijk. Je kunt tenslotte geen rekening houden met iets wat je niet weet of niet snapt.

Plagen

Naast pesten komt plagen ook veel voor in de klas. Plagen is echter iets anders als pesten. Er is hier geen langdurige regelmatige situatie en er is geen sprake van een ongelijke machtsverhouding. Ook bestaat er bij plagen geen intentie om het slachtoffer schade toe te brengen. Meestal is plagen niet negatief bedoeld en daarom is het meestal geen probleem voor alle betrokkenen.

Digitaal pesten

Sinds het internet een vaste plaats in onze samenleving heeft gekregen, is er ook een nieuwe vorm van pesten ontstaan, namelijk digitaal pesten. Op het oog onschuldig lijkende kinderen maken het leven van andere kinderen zuur, terwijl ze zich verschuilen achter de computer. Omdat het vrij eenvoudig is onder een andere naam te reageren is deze manier ook veel vervelender, je wordt gepest maar vaak weet je niet eens door wie. Dit veroorzaakt wantrouwen naar de mensen in je omgeving. Digitaal pesten kan ook gebeuren in de vorm van ongewenste sms’jes op de mobiele telefoon. In veel situaties richt ook digitaal pesten veel schade toe aan slachtoffers. Met name op het psychische vlak. Je waant je overal onveilig, er is geen “safe place” meer.

Met name de laatste vorm van pesten dient op ingesprongen te worden. Kinderen groeien op met het internet en beginnen al op zeer jonge leeftijd met spelletjes op een tablet, pc of telefoon. Zeker de groep kinderen met autisme zoeken meer dan regelmatig hun heil in de computer. In deze tijd kunnen we er als volwassenen niet meer onderuit, onze kinderen weten nu al veel meer over de mogelijkheden dan de meeste ouders. Zowel ouders als scholen als kinderen dienen daarom “onderwezen” te worden in het gebruik van internet en dan met name de “do’s” en “do-not’s”.

2016-10-21T07:25:34+00:00 oktober 14th, 2013|Gepest|Reacties uitgeschakeld voor Wat is pesten?