Klassiek Autisme

/Klassiek Autisme
Klassiek Autisme 2016-10-21T07:25:24+00:00

Kenmerken van deze vorm van autisme.

Deze stoornis wordt ook wel autistische stoornis, kern autisme of Kanner syndroom genoemd. Leo Kanner (1) was een Oostenrijkse kinderpsychiater die in Amerika werkte en als een van de eersten in 1943 autisme beschreef als een apart syndroom. Klassiek autisme kun je herkennen aan:Je kunt niet makkelijk vrienden maken of je staande houden in groepen.Je hebt moeite jezelf uit te drukken, hoe moet je iets zeggen.Je gedrag is altijd hetzelfde, je hebt een beperkte belangstelling, je doet beperkt aan activiteiten en de manier waarop je het ziet is niet zoals het in werkelijkheid is.Dit moet herkent worden voordat je drie jaar oud bent. Bij ongeveer 80% van de mensen die de diagnose klassiek autisme krijgen is er ook sprake van moeilijker leren. Een zogenaamde verstandelijke beperking.De drie punten waaraan iemand met klassiek autisme moet voldoen zijn onderverdeeld in een aantal items. We spreken van een autistische stoornis als er sprake is van ten minste zes van deze items, waarvan minimaal twee bij het eerste punt, minimaal één bij het tweede en één bij het derde punt. Hieronder het overzicht van de items per punt:

1. Je kunt niet makkelijk vrienden maken of je staande houden in groepen., zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende items:

 • duidelijke stoornissen in het gebruik van verschillende vormen van uiterlijk gedrag, zoals oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren om contact te maken
 • er niet in slagen met leeftijdgenoten om te gaan die passen bij je leeftijd
 • te weinig met anderen plezier, bezigheden of prestaties te willen delen
 • niet de noodzaak zien van het hebben van vrienden of warmte teruggeven aan mensen die dat aan jou doen (zoals bijvoorbeeld een knuffel voor je moeder)

2. Je hebt moeite jezelf uit te drukken, hoe moet je iets zeggen., zoals blijkt uit ten minste een van de volgende items:

 • achterstand in of volledige afwezigheid van gesproken taal ontwikkeling
 • bij mensen met voldoende spraak ontwikkeling (te) veel moeite een gesprek met anderen te beginnen of vol te houden
 • stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik
 • het niet doen van gevarieerd spontaan fantasiespel (doen-als-of-spelletjes) of sociaal imiterend spel (nadoen-spelletjes) passend bij je leeftijd

3. Je gedrag is altijd hetzelfde, je hebt een beperkte belangstelling, je doet beperkt aan activiteiten en de manier waarop je het ziet is niet zoals het in werkelijkheid is., zoals blijkt uit ten minste een van de volgende items:

 • sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die abnormaal zijn in intensiteit of richting
 • duidelijk vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen
 • stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen, draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
 • aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen

(1) Informatie over het Leo Kanner huis vind u hier. Zij hebben tevens een test op de website indien u vermoed dat uw kind autisme heeft. Klik hier voor de test.