Gepest worden met autisme

//Gepest worden met autisme

Gepest worden met autisme

Omdat jongeren met autisme meer moeite hebben met het ontwikkelen van normale sociale interacties en met het begrijpen van het gedrag van anderen, is dit één van de redenen waarom kinderen en jongvolwassenen met autisme het risico lopen om gepest te worden.
Om je binnen de ‘gevestigde orde’ op school te kunnen handhaven is het vaak belangrijk dat je voldoet aan de verwachtingen van leerkrachten en medeleerlingen. Kinderen en jongvolwassenen met autisme reageren vaak anders in de sociale omgang en hebben ook moeite om de spreektaal en het gedrag van medescholieren te begrijpen, waardoor zij vaak ‘de plank mis slaan’ en in de problemen komen. De begrijpen van non-verbale signalen (gezichtsuitdrukkingen, houding en attitude) is niet makkelijk, waardoor zij grote moeite hebben om de bedoeling van anderen te doorzien en een makkelijk slachtoffer worden van pestgedrag. Daarbij maakt sociale naïviteit ontzettend kwetsbaar voor pesterijen, waardoor ze een ‘makkelijk doelwit’ vormen voor potentiële daders.

In het regulier onderwijs zouden leerlingen met autisme het risico kunnen lopen om gepest te worden vanwege kenmerken die bij hun autisme horen, zoals problemen met communicatie en stereotype gedragingen en interesses. Voor zover wij kunnen nagaan bestaat er één studie die het gepest worden van kinderen en jongvolwassenen met Asperger syndroom (een vorm van ASS) in het regulier onderwijs heeft onderzocht. De resultaten van die studie laten zien dat 75% van de kinderen met Asperger gepest werd, een percentage dat minstens twee keer hoger is dan percentages gevonden in eerdere studies.

Pesten met autisme

Er kunnen overigens ook verschillende redenen zijn waarom kinderen en jongvolwassenen met autisme een verhoogd risico hebben om anderen te pesten. In de eerste plaats lopen jongvolwassenen met autisme meer risico om agressief gedrag te laten zien. Omdat pesten gezien wordt als een vorm van agressie, is het mogelijk dat kinderen en jongvolwassenen met autisme ook risico lopen om anderen te pesten.

In de tweede plaats hebben jongvolwassenen met autisme een beperkt inzicht in sociale processen en zouden zij zich niet bewust zijn van de gevolgen van hun eigen gedrag. Eerder onderzoek naar de relatie tussen autisme en pesten onder jongvolwassenen heeft dit in zekere mate ondersteund. In het regulier onderwijs hebben jongvolwassenen met autisme een even grote kans om te pesten als jongvolwassenen in de normale populatie. Echter jongvolwassenen met autisme in combinatie met ADHD bleken een vijf maal hogere kans om te gaan pesten te hebben, in vergelijking met de normale populatie. Tot op heden is in het onderzoek naar autisme en de betrokkenheid bij pesten de nadruk
gelegd op het regulier onderwijs. Data met betrekking tot de relatie tussen autisme en de betrokkenheid bij pesten en gepest worden in het speciaal onderwijs ontbreken nog. Daarom is er een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen welke is toegespitst op het pesten en gepest worden bij kinderen en jongvolwassenen in het speciaal onderwijs. Over het pesten onder leerlingen met autisme lopen de meningen uiteen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in het regulier onderwijs geen voorbeelden gevonden van leerlingen met autisme die pesten. Daar worden leerlingen met autisme allemaal zelf gepest.

Toch komt pesten wel degelijk ook onder leerlingen met autisme voor. Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat de combinatie van autisme met ADHD of ADD, een inkomen beneden modaal en een lagere leeftijd factoren zijn die het risico op pesten onder leerlingen met autisme vergroten. Onder groepen leerlingen met autisme in het speciaal onderwijs komen er altijd wel leerlingen voor die anders zijn dan de rest en daarom opvallen en worden gepest. De intentie is echter anders, het pesten uit zich anders en de aanpak zal dus ook anders moeten zijn. Met name imitatiegedrag kan irritant zijn voor medeleerlingen. Stalking van medeleerlingen waarmee ze bevriend willen zijn is een
veelgehoorde klacht. Ook het alleen maar over een onderwerp willen praten en daar steeds weer op terug komen kan door medeleerlingen als pesten worden opgevat. Ook komt het regelmatig voor dat leerlingen met autisme star vasthouden aan regels en afspraken en anderen corrigeren. Ten slotte zijn er ook leerlingen met autisme die op indringende wijze aandacht vragen van leerkrachten, reacties uitlokken en ongepaste opmerkingen maken.

2013-09-30T06:21:18+00:00 september 26th, 2013|Gepest|Reacties uitgeschakeld voor Gepest worden met autisme