Cito en Autisme

///Cito en Autisme

Cito en autisme

Zoals op iedere school, worden ook bij ons op school (cluster 4) cito- toetsen afgenomen. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat dit niet voor iedereen een prettige bezigheid is.
Een ander rooster. Verschillende toetsen. Een grote hoeveelheid vragen. Tussen de regels door moeten lezen…
Het vraagt nogal wat van kinderen die baat hebben bij voorspelbaarheid, duidelijkheid en een vaste structuur.

De cito – toetsen zijn niet afgestemd op deze kinderen. Vooral begrijpend lezen en rekenen vormen vaak een struikelblok. De vragen worden op een andere manier gesteld dan in de methode waaraan ze gewend zijn.
Bij begrijpend lezen wordt een beroep gedaan op vaardigheden als: verbanden leggen, gebruik maken van de sociale context, het overzien van het grotere geheel.
Juist die vaardigheden zorgen voor problemen bij kinderen met autisme. En dan is de grote hoeveelheid tekst en vragen nog niet eens aan de orde geweest.

Met rekenen worden de meeste opdrachten verhalend gebracht. Weinig concrete sommen. Daarnaast moeten de kinderen vaak informatie halen uit bijbehorende plaatjes. Een lastige opgave!
Ook spelling, waarbij kinderen uit verschillende zinnen moeten kiezen is lastig. Soms staat er: in welke zin staat een fout, terwijl bij de volgende opgave juist staat: in welke zin staat geen fout.
Toets je daar de spellingvaardigheden mee, of het juist interpreteren van een opdracht? Het zorgt voor verwarring.

Hoe kun je het toetsen makkelijker maken voor kinderen met autisme?
Allereerst is het belangrijk om tijdig de toetsweken voor te bereiden. Maak voor het kind inzichtelijk wanneer de toetsweken beginnen.
Dit kan prima op een maand/weekoverzicht. Maak daarbij duidelijk aan het kind hoe de toetsweken er voor hem of haar uit zullen zien. Wederom in schema. Verdeling toetsen, momenten toetsen etc.
Bedenk dat het belangrijk is dat je dit herhaalt. Eén keer vertellen is niet genoeg! Een goede voorbereiding voorkomt veel weerstand.

Verspreid de toetsen over meerdere dagen, zo nodig weken. Liever langer doen over de afname, dan het kind frustreren en een toets afdwingen. Doe je dat wel , dan mag je aannemen dat de score niet betrouwbaar is.

Verdeel de toetsen in stukken. Stukken die overzichtelijk zijn voor het kind. Daar kun je het kind best bij betrekken. Hoe vaker je de toetsen afstemt op de mogelijkheden van het kind, hoe duidelijker wordt wat nodig is.

Wissel makkelijke en lastige toetsen af. Maak inzichtelijk aan het kind, wat het mag doen als hij/zij het onderdeel af heeft. Zoek het hierbij in ontspanning!

Het mooiste zou zijn als het kind voor de lastige toetsen de mogelijkheid krijgt om de toets in een individuele of kleine rustige setting kan maken. Maar…dat is gezien de huidige onderwijssituatie vaak lastig. Zoek, als deze mogelijkheid niet bestaat, een rustige plek dichtbij de leerkracht.
Houd als leerkracht de leerling in de gaten. Op het moment dat het kind vastloopt, rustig ingrijpen. Even pas op de plaats. Helpt het kind de volgende stap maken.
Je zult zien dat het kind op deze manier de kans krijgt om te wennen aan de cito- toetsen. Daardoor zal de onmacht en weerstand langzamerhand verdwijnen. Ook geven de scores een reëler beeld.

Het zou mooi zijn als de Cito voor deze doelgroep speciale toetsen ontwikkelt. Want niet alleen kinderen met autisme lopen tegen de toetsen aan. Wat dacht je van kinderen met NLD, dyslexie, dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen.
Wie weet, worden we binnenkort blij verrast…
Wil je meer advies of informatie over cito – toetsen en autisme? Neem dan contact met ons op:

info@streephelpt.nl

Blokkade’s, boze buien, weigergedrag en onmacht. Het is aan de orde van de dag tijdens de toetsweken.

2016-10-21T07:25:33+00:00 oktober 24th, 2013|streep|1 Comment

Share This Story, Choose Your Platform!

One Comment

 1. André de Jong 30 oktober, 2013 at 13:11

  Vanuit Cito kan ik u nu al blij verrassen! Sinds 2011 hebben wij een aangepast leerlingvolgsysteem beschikbaar voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze volgsystemen hebben we samen met een groot aantal speciale scholen ontwikkeld. Er is gezorgd voor meer structuur in de opgaven en lay-out, tussen toetsen zitten kleinere leerstappen, de instructie is aangepast en in de rapportagevorm wordt aangegeven wat een leerling kan. Daarnaast is er een wegwijzer beschikbaar waarin aanwijzingen staan hoe u toetsomstandigheden kunt optimaliseren zodat dat speciale leerlingen werkelijk kunnen laten zien wat ze kunnen.

  Om speciale leerlingen de mogelijkheid te geven om te laten zien wat zij wél kunnen is ervoor gekozen om de vergelijkbaarheid met leerlingen in het reguliere basisonderwijs te waarborgen. Wij vinden het vanuit Cito erg belangrijk dat iedere leerling goed en eerlijk getoetst wordt en dat de toetsuitslag bruikbaar is in het onderwijs. Juist voor leerlingen die extra steun nodig hebben, leveren bruikbare toetsresultaten een zinvolle bijdrage aan het onderwijsleerproces.

  Zie voor meer informatie:
  Folder Toetsen voor speciale leerlingen (http://www.cito.nl/nl/Onderwijs/Primair20onderwijs/toetsen_speciale_leerlingen.aspx)
  Wegwijzer (http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Primair20en20speciaal20onderwijs/cito_wegwijzer_toetsgebruik_specifieke_onderwijs_behoeften.ashx)

  André de Jong
  Markgroepmanager speciaal onderwijs
  Cito

Comments are closed.